Go Back

Assistant Project Manager

17/11/17 8:54
0 Applications
Location:
Terengganu
Job Type:
Full Time
Salary:
[n/a]

⢠Menjaga pengurusan cawangan Terengganu 
⢠Merancang jadual kerja dan penempatan mengikut spesifikasi kontrak seperti kekerapan pencucian dan cara kerja yang betul
⢠Menyedia dan mengemukakan laporan kerja yang telah disiapkan kepada pelanggan dan Pengurus Operasi Syarikat
⢠Kediaman di Terengganu

%u2022 Melaksanakan pemilihan pekerja baru bagi
melaksanakan kontrak pembersihan
%u2022 Memastikan tenaga kerja yang mencukupi
mengikut keperluan kontrak yang dipersetujui.
%u2022 Menyimpan fail pekerja-pekerja dan
mengemaskini maklumat
%u2022 Kawalan stok bahan pencucian
%u2022 Mengawal keluar masuk stok dan inventori
%u2022 Memastikan pekerja menggunakan bahan kimia
dan perkakasan dengan betul dan cermat
%u2022 Menyimpan rekod stok dan mengemaskini
apabila perlu
%u2022 Memeriksa kerja-kerja yang dijalankan oleh
pekerja
%u2022 Memastikan mesin dan peralatan pembersihan
dijaga dengan baik dan disimpan dengan selamat
%u2022 Melaporkan kerosakan mesin atau peralatan


Shortlist Email this job


Advertisements